Вредители по маслодайната рапица


Вредители по маслодайната рапица от разредите Сoleoptera (твърдокрили), Нymenoptera (ципокрили), Diptera (двукрили) и Vepidoptera (пеперуда). Морфология, биология и борба...
 

Технология на отглеждане на тютюн

03 май 2020
·
20
·
1,786
·
13
·
9

Тютюн - технология на отглеждане, обработка на почвата, торене и торови норми, разсадопроизводство, борба срещу болести и неприятели, беритба и низане, напояване, коренова с-ма и ботанически и биологични изисквания...
 

Интегрирана борба срещу неприятели при пшеницата и ечемика!


Интегрирана борба срещу неприятели при пшеницата и ечемика! Добре изведени болести, вредители и плевели, подкрепени със химични и биологични методи за борба с тях! Богата на снимки презентация...
 

Домати. Оранжериино отглеждане


Доматът (Solanum lycopersicum) е растение от семейство Картофови (Solanaceae). Според ботаниката той спада към плодовете, но според готварството спада към зеленчуците и се приема за такъв...
 

Интегрирана растителна защита (ИРЗ)


Интегрираната растителна защита (ИРЗ) е система за регулиране популационната плътност на най-опасните вредители на културните растения под праговете на икономическа вредност, като се използват резултатите от природното регулиране и...
 

Овощарство


Биологични основи на овощарството – коренова система и надземна част. Възрастови периоди – периоди на вегетация и покой. Плододаване...
 

Машини за обработка на почвата


Почвообработващи машини. Видове механична обработка на почвата: а) в зависимост от дебелината на обработвания почвен пласт: основна – включва...
 

Интегрирана борба срещу неприятели при царевица и слънчоглед


Интегрирана борба срещу неприятели при царевица и слънчоглед. Подробно описание на част от неприятелите, плевелите и болестите по двете култури, както и препарати за борба с тях...
 

Лавандула

02 юни 2015
·
11
·
440
·
48
·
60
·
1

Ботаническа характеристика, биологични изисквания, размножаване, борба с плевели, прибиране...
 

Полимераза


Изолиране на нови гени. Доказване присъствието на дадена секвенция. Сайт-носочен мутагенез. Модификация на гени. Създаване на нови, хомоложни хибриди...
1 2 3 4 5 » 7

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Агрономство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент